dilluns, 18 d’abril de 2011

Un Arxiu Nacional als Pirineus ( i 5 ).

Quan els documents estan perfectament conservats i restaurats, els arxivers del servei fotogràfic i reprografia s'encarreguen de la reproducció de la documentació original en microfilms. Gràcies a la seva feina és més fàcil l'accés i la consulta dels fons de l'arxiu.


Tots els fons poden ser reproduïts, però la reproducció de fons privats requereix un permís dels propietaris. Cada còpia que surt de l'arxiu té un contracte especificant quin ús se li donarà.
Les reproduccions fotogràfiques es lliuren en format CD.


Un dels fons més importants és l'Arxiu de les Set Claus que possiblement es va crear al segle XV, a partir del 1.419 ; any en el que els consenyors d'Andorra reconeixen i legitimen l'òrgan politicoadministratiu del poble andorrà, el Consell de la Terra, que posteriorment fou el Consell General de les Valls d'Andorra.

L'any 1.580 tenim la primera referència documental de l'Arxiu de les Set Claus. Des de 1.993 la documentació original està a l'Arxiu Nacional. Hi ha documents que van del 1.176 al 1.978, i es poden consultar en suport microfilm.
El fons aplega 5.525 documents en paper, 190 peces en pergamí i 39 llibres manuscrits.

Deixo l'Arxiu Nacional després d'agrair el tracte rebut . Als baixos del mateix edifici Prada Casadet ja m'esperen a la Biblioteca Pública del Govern.
Hi voleu entrar?
Atentament.
Senyor i

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada