divendres, 10 de febrer de 2012

El llibre del faroner ( i 2 ).

Només obrir el llibre podem llegir: "Servicio de Faros. Libro personal del torrero D. José Riveira Carrera. Consta el libro de 47 folios, de los que rubrico el primero y el último. La Coruña 5 de junio de 1.951" Signa l'enginyer.

A cada pàgina calia escriure l'any, mes i dia; i a l'apartat d'anotacions, totes les incidències de cada torn del faroner.
El 6 de juny del 1.951 podem llegir: "Con esta fecha se presenta en este establecimiento D. José Riveira Carrera, aspirante en la última convocatoria para ingreso en el cuerpo Técnico Mecánico de Señales Marítimas y da comienzo a las prácticas reglamentarias de dos meses para las que fue autorizado por la Jefatura de Puertos de esta provincia ( Obras Públicas).
Faro "Torre de Hércules" 6 de junio de 1.951". Signa el tècnic encarregat.

La majoria dels comentaris fan referència a l'absència de novetats i a les neteges reglamentàries: " Primer turno sin novedad". "Segundo turno, sin novedad y limpiezas reglamentarias". Per a un faroner era molt important que tota l'òptica del far estigués impecable.
Els dos d'agost del 1.951 podem llegir una incidència: " Segundo turno. Sin novedad hasta las 2h 30' que se paró la rotación por agarrotamiento en el engranaje del regulador y corregido immediatamente continua el servicio sin otra novedad. Seguidamente se practica con el grupo electrógeno y se hacen las limpiezas reglamentarias".

El 25 de febrer del 1.953 ens explica el nomenament de Don José Riveira Carrera com a membre del Cuerpo Técnico-mecánico de Señales Marítimas amb un sou anual de deu mil vuitanta pessetes ( uns seixanta euros ) , més una paga extraordinària al desembre.

També hi podem llegir que queda destinat " al faro aislado de Machichaco", a la bellíssima costa de Bizkaia, prop de Bermeo. A la foto següent podeu veure el Cabo Machichaco des de San Juan de Gaztelugatxe.

L'ofici de faroner és història i poder fullejar el " Libro personal del torrero", ens ajuda a descobrir els secrets d'una feina imprescindible per a la navegació segura.
Atentament.
Senyor i

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada