dissabte, 7 de novembre del 2009

La Biblioteca de Santo Domingo de Silos (5).

Les paraules d'en Ramon sobre la desaparició de la major part dels manuscrits al segle XIX em fa pensar en Fra Xavier Guanter bibliotecari de Poblet que ens va permetre descobrir una colla de secrets de la biblioteca del monestir.Ens comentava en Xavier que la biblioteca va ser saquejada i molts llibres es van perdre o vendre.
Els problemes de les dues magnífiques biblioteques van ser conseqüència del decret de desamortització de Mendizábal. Aquest decret de l'any 1.835 va consistir en posar al mercat a subhasta pública les terres i béns no productius. Molts eren propietat de l'església catòlica. A Silos un any abans es va interrompre la vida monàstica i els monjos van ser expulsats i la majoria dels manuscrits van desaparèixer.

Poblet i Silos van patir aquest espoli, i encara que alguns manuscrits ha tornat a les respectives biblioteques, una part important està en museus o altres biblioteques. En el cas de Poblet, a la Biblioteca Púbica de Tarragona, al Archivo Histórico Nacional o a l'Arxiu de la Corona d'Aragó. Si parlem de Silos estan a la Biblioteca Nacional a París i al British Museum.

L'any 1.880 va començar la restauració del monestir de Silos i es van recuperar una part dels seus béns culturals. Van aparèixer 14 manuscrits medievals, diplomes de l'edat mitjana i gairebé tot l'arxiu de l'Edat Moderna.
Actualment a la biblioteca de Silos hi ha més de 160.000 volums.Alguns d'ells són incunables, còdex i pergamins.

Nens i nenes si voleu descobrir més secrets de la biblioteca del monestir de Silos no deixeu de visitar el blog de la biblioteca.
Atentament.
Senyor i

2 comentaris: