dimarts, 6 de juny del 2023

Scriptum et delineatio, a l'Arxiu Capitular de Lleida ( 4 ).

A l'entrada d'avui recordarem els documents que hi havia a les taules 3 i 4 de l'exposició Scriptum et delineatio que organitzà el passat mes de juny l'Arxiu Capitular de Lleida.


Hi havia projectes del segle XVIII per a la cúpula de la Catedral Nova, el llibre de comptes de la fàbrica de la Catedral Nova, el pergamí amb el mapa de les terres de la Cerdana de l'horta de Lleida Partida Fontanet i la concòrdia i capitulació entre el Capítol de la Seu de Lleida i el mestre d'obra Bernardí Plantanida amb plànols dels projectes.


El projecte de cúpula forma part del Fons Gràfic: Catedral Nova i té la signatura P_169. A la cartel·la hi podíem llegir: " Catedral Nova de Lleida. Projecte de la Cúpula: Secció de la cúpula, cimbori, coberta i creuer. Planta de la cúpula i cimbori /  [Josep Prat s. XVIII ]".


Al document, un paper de 60 X 48 centímetres, hi trobem un plànol amb parts en color, una part manuscrita, i dues escales ( una en vares i pams catalans i l'altra gràfica ).


El que veiem és una secció transversal pel creuer que mostra la cúpula amb el cimbori i com es troba la teulada amb les parets de la nau central. La llegenda, que podeu veure a la fotografia anterior de detall, ens ajuda a observar les diferents construccions que apareixen al plànol.


A la dreta del plànol hi havia el llibre de comptes de la fàbrica de la Catedral Nova, un manuscrit en paper datat l'any 1.773.


Sobre el llibre la cartel·la col·locada per les arxiveres ens assenyala amb una fletxa on hi ha el text ... i es van començar a construir: "Formar lo simbori o mitga taronja per fer argamasa y altres gastos en la 4ª setmana d'abril ".
Al costat del llibre de comptes hi havia exposat el pergamí amb el Mapa de les terres de la Cerdana de l'horta de Lleida, partida Fontanet.
 

Es tracta d'un pergamí de 760 X 500 mil·límetres amb la signatura P_0199 en el que al dors hi ha un text en que s'explica que es desconeix la data però per l'estil i la manera d'estar fet cal situar-lo al segle XVII. Aquest text diu : " Plan de las terras de Sardana de la horta de Lleyda, partida de Fontanet, que vui posseheix lo convent de Sant Agustí de dita ciutat... no se sab quan se feu este mapa ".

 
A la fotografia anterior de detall podeu observar la torre Cerdana, actualment desapareguda ( que us he assenyalat amb una lletra A de color groc ) que estava prop del convent. En aquest punt ara hi ha el Polígon Industrial. La partida de Fontanet correspon a tot el territori immediat a la ciutat a l'altra riba del riu Segre.
A la dreta de la taula hi havia diferents documents de la concòrdia i capitulació entre el Capítol de la Seu de Lleida i el mestre d'obra Bernardí Plantanida amb els plànols dels projectes ( 1.610 - 1.612 ). 


Als inicis del segle XVII a la Seu Vella es projectà fer un porxo davant de la porta dels Apòstols. A l'Arxiu Capitular es conserven els dos projectes que es van fer. A la fotografia següent de detall podeu observar part del quadern manuscrit en paper l'any 1.610.


Com podeu constatar a la fotografia següent al marge del document original es llegeix clarament la paraula " Cancellat " que us he indicat amb una el·lipse de color groc.Aquest document fa referència a la "trassa" o dibuix del primer projecte, perdut però posteriorment trobat, que podeu veure a la propera fotografia.


S'encarregà un segon projecte de porxo però dos anys després de fer-lo es trobà el primer projecte perdut. A les dues fotografies següents de detall podeu veure a la primera el porxo del primer projecte del 1.610 i a la segona el porxo del projecte del 1.612.A la taula 4 hi havia el Decret de trasllat del Culte de la Seu Vella a la parròquia de Sant Llorenç, dos cartuaris i un copiador de lletres missives.


El decret de trasllat consta de dos folis de paper manuscrit i segell de cera i paper. Fa 425 X 313 mil·límetres i està datat a Monzón el dia 17 de desembre de 1.707.


El nefast document està signat per Francisco de Solís y Hervás, que fou bisbe de Lleida entre els anys 1.701 i 1.714, de l'ordre de la Mercè i partidari del rei Felip V. "Gràcies" al decret Lleida fou castigada amb la pèrdua de la seva Catedral Vella...
Les dues properes fotografies de detall són d'aquest trist document. A la segona podeu veure a l'esquerra el segell de cera i paper i a la dreta la signatura del bisbe.De la resta de documents exposats a la taula 4 ens aturarem a donar un cop d'ull al llibre de paper manuscrit del segle XVII ( 1.654 - 1.670 ) amb la signatura CO_0003 que forma part del Fons de Lleida. Correspondència.


Es tracta del Copiador de lletres missives del Illtre Capítol de la Sancta Iglesia de Leyda que comence en lo any MDCLIII. Està format per tres-cents vint-i-quatre folis de paper manuscrit i enquadernat amb pergamí, de cartera amb botó, amb dos reforços de pell cosits al llom.

 
A la propera entrada dedicada a observar detalladament els documents que hi havia a l'exposició Scriptum et delineatio, que serà l'última de la sèrie, gaudirem de l'espectacular Bíblia de Lleida que era la protagonista de les taules 5 i 6.
Atentament.
Senyor i

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada