divendres, 16 d’agost de 2019

Un cop d'ull a la planoteca ( 3 ).

El calaix del moble arxivador horitzontal que custodia els projectes de Francesc de Paula Morera i Gatell, és tot un tresor. Després de deixar l'aquarel·la amb el projecte del panteó d'Enric Nuet, agafo el classificador on es conserva el document de l'Arxiu Morera:  "48/316 Josep Melcior Banyeres. Projecte de Reforma casa Plaça de la Llibertat ( Sant Francesc / Blondel ) 1 plànol + 3 plànols a la planoteca".


A la fotografia anterior podeu veure el plànol d'alçat de la façana orientada a la plaça de sant Francesc. A la part superior podem llegir: "Proyecto de reforma de la casa de la Plaza de la libertad Nº    propiedad de Don José Melcior". La propera fotografia us permet comparar el plànol amb l'edifici.


La següent fotografia de detall del plànol d'alçada correspon als baixos i l'escrit de la part inferior ens explica: "Escala de 1 : 50. Lérida Septiembre de 1.909. El Propietario" ( el document està signat per ordre P.O ).


Comparant la fotografia anterior del disseny dels baixos amb la propera on els podeu veure, és difícil trobar-hi diferències.


L'ordre perfecte dels balcons de les dues façanes només es trenca a la magnífica tribuna que dóna a la plaça de sant Francesc. un important regal visual de Morera i Gatell.


Si compareu l'anterior fotografia amb la propera, constatareu que Morera i Gatell no va dibuixar al plànol de l'alçat de la façana els dos medallons amb rostres femenins que flanquegen el que té escrites les inicials J i M del propietari de la casa: Josep Melcior. Al medalló del balcó que corona la tribuna podem llegir: Any 1.910.


La porta d'accés als habitatges, situada a la plaça de sant Francesc, i el finestral de la seva dreta foren dibuixats per Morera i Gatell amb tota mena de detalls. El treball amb ferro forjat està en color blau i el de fusta en color marró-taronja.


La fidelitat amb el plànol al construir la casa Melcior és gairebé total, però si compareu la fotografia anterior i la propera podreu apreciar que al plànol la porta d'entrada té tres batents i la que hi ha a l'edifici només en té dos.


A més a més del plànol d'alçada de la façana, al classificador es conserven tres plànols més del projecte de Morera i Gatell. Com podeu observar a les tres properes fotografies, els plànols de planta de la casa Melcior presenten un pitjor estat de conservació que el de l'alçat de la façana.


La fotografia anterior és d'un dels plànols de distribució de planta. A la dreta hi podeu llegir Plassa de la Llibertat ( actualment de sant Francesc ). A la propera fotografia podeu constatar moltes taques d'humitat i que en el plànol l'arquitecte escriu tres vegades D. José Melcior gairebé emmarcant l'estranya planta... A la part inferior hi escriu: Plaza de la Libertad.


El text de la dreta ens aclareix en misteri: "Plano de la parcela propiedad  del Exmo Ayuntamineto que solicita D. Jose Melcior como sobrantes de la via pública. Escala de 1 : 20 Lérida Abril de 1.909. El Arquitecto Municipal ( el document no està signat ) ".


Tornem al plànol d'alçada de la façana per observar el coronament dissenyat per Morera i Gatell per la casa Melcior, un coronament una mica diferent al que finalment tingué l'edifici.


Com podeu veure a la propera fotografia de detall, les volutes estan partides i al centre hi ha un floró. Al plànol el protagonisme és per les esferes de pedra sense volutes.


Guardo els quatre plànols al classificador de l'Arxiu Morera 45/316 i em preparo per gaudir dels d'un altre edifici de l'arquitecte modernista.
Atentament.
Senyor i

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada