dijous, 8 de juliol del 2021

Al turó de Gardeny ( 2 ).

A la primera entrada dedicada al turó de Gardeny vàrem passejar per l'exterior del castell templer i l'església resseguint les muralles i el perímetre defensiu. A la d'avui visitarem la sòbria església de Santa Maria que pertany al romànic de transició de la segona meitat del segle XII.


El conjunt monumental de Gardeny fou un dels més importants de la Corona Catalanoaragonesa. Però aquest turó lleidatà ja feia una colla de segles que era estratègicament molt important. A l'època romana hi hagué un campament militar romà on el mateix Juli Cèsar hi va estar l'any 49 aC en el marc de la Segona Guerra Civil Romana ( 49 aC - 45 aC ) contra Gneu Pompeu Magne ( conegut només com Pompeu ). A la duríssima batalla d'Ilerda els pompeians es rendiren a Juli Cèsar.
A la propera fotografia podeu veure el frontispici de l'església de Santa Maria que possiblement conserva l'estructura original, però potser el coronava un campanar d'espadanya o de cadireta perquè a l'inventari del 1.659 es cita un campanar.


Recordeu que a la primera entrada vàrem donar un cop d'ull al plafó informatiu de Castells de Frontera on, entre la pinzellada històrica sobre el turó, hi ha una representació idealitzada del castell i l'església al voltant del segle XIV  de l'il·lustrador tarragoní Hugo Prades. Avui us amplio la part corresponent a l'església de Santa Maria que Hugo Prades representa amb el campanar.


El turó també fou una fortificació islàmica. Un cop conquerida Lleida, l'any 1.149, el comte Ramon Berenguer IV donà el turó i el castell als templers com agraïment per la seva participació en la conquesta de Lleida.
La fotografia següent és de la façana nord on hi ha la porta principal, molt austera. A la seva esquerra podeu veure tres finestres, actualment cegades, i a la dreta de la porta una quarta obertura. Flanquegen aquesta façana dos contraforts esglaonats.


Les dues properes imatges són de la porta principal, una mostra molt austera d'arquitectura castral del Temple, formada per una sèrie d'arcs concèntrics semicirculars motllurats i en degradació. Només el primer té una senzilla decoració de gallons còncaus. La porta està protegida per un guardapols. Sobre la porta hi ha les restes de permòdols que ens indiques que anteriorment hi havia una porxada. La primera fotografia és actual i la segona és una antiga targeta postal de la col·lecció Urriza amb el text: "49. Lérida. Puerta principal de Santa Maria de los Templarios".Entrem a Santa Maria de Gardeny, una església d'una sola nau amb coberta de volta de canó apuntada. Al fons podeu veure el presbiteri i l'absis. A uns sis metres de l'absis hi ha un arc toral ( també anomenat arc faixó ) que és un arc transversal a la nau que sustenta la volta. Als murs nord i sud podeu veure la colla de forats on hi havia les bigues quan l'església tingué un ús militar...


M'apropo a l'absis poligonal de cinc cares, pujo els dos graons i em giro per fer la propera fotografia en la que al fons podeu veure el mur oest del fons de la nau on hi ha una porta i una finestra a la part alta. Les dues obertures amb arc de mig punt, les podeu observar a les dues primeres fotografies de l'entrada d'avui on es veu el frontispici.


La capçalera es comunica, per una porta estreta oberta al mur nord, amb un edifici corredor que uneix l'església amb el castell. Aquest corredor, que podeu veure a la zona d'ombra de la propera fotografia, és la construcció que uneix l'absis poligonal amb el mur del castell.


Al segle XIII es va obrir una capella lateral al mur sud del presbiteri on s'han descobert diversos fragments de pintures murals que contrasten amb la sobrietat arquitectònica de l'església. A la fotografia següent podeu veure la capella.


Si observeu bé la fotografia anterior veureu a la dreta, a tocar de la imposta i les primeres dovelles de l'arc apuntat, un dels fragments de pintura mural que a la part superior està malmès pels forats que es van fer per posar les bigues. A la propera fotografia de detall podeu apreciar millor aquest fragment.


A la part dreta de l'intradós ( cara interior de l'arc ) podem gaudir d'un altre fragment de pintures murals templeres en el que els estels són els protagonistes.


Del 16 de gener al 3 de març del 2.017 el Museu d'Història de Catalunya restaurà un fragment de pintura mural arrencat de l'església de Santa Maria de Gardeny que aproximadament mesura un metre quadrat. A la part superior hi ha sis figures col·locades de front i a la part inferior sis figures de costat en actitud de resar. Aquest fragment estava a sota del que podeu veure a la fotografia anterior ( el dels estels ).
Si voleu seguir detalladament aquesta restauració cliqueu sobre el següent enllaç: "Memòria Pintura Gardeny" i posteriorment sobre el PDF.


Font fotografia: web Museu d'Història de Catalunya.

La fotografia de detall mostra l'inici de l'arc toral que descansa sobre una semicolumna adossada a una pilastra, sistema emprat en l'arquitectura cistercenca i la templera de Terra Santa. Podeu veure que la decoració del capitell és molt senzilla. Els tècnics creuen que aquest arc es va afegir al segle XIII per reforçar la volta quan s'obrí la capella del mur sud.


Per contrarestar la pressió exercida per la volta a l'exterior de l'església hi ha cinc contraforts esglaonats 8 tres al mur sud i dos al nord ). Cap d'aquests contraforts coincideix amb l'arc toral interior. A la propera fotografia podeu observar els tres contraforts esglaonats del mur sud i l'absis poligonal.


Als murs laterals podem observar esculpides algunes creus patents inscrites en cercles que fan referència a la consagració de l'església. Com podeu veure a la propera fotografia algun dels molts dropos que han omplert d'inscripcions bona part dels murs laterals, ha dibuixat una creu una colla de segles després al costat d'una de les creus patents. D'esquerra a dreta podeu veure les restes de pintura mural del segle XIII, la creu patent del segle XII, i "l'art" dels que desconeixen la urbanitat...


L'absis poligonal de cinc cares, de pedra fins a la cornisa, fou parcialment destruït l'any 1.640 a la Guerra dels Segadors. La coberta, moderna, la podeu veure a les dues fotografies següents. A la primera, de detall, que vaig fer des de l'interior amb un angle de càmera nadir ( perpendicular al terra, un contrapicat portat a l'extrem ) podeu apreciar-ne la coberta feta amb maons disposats a sardinell. La segona ens permet observar l'exterior de la coberta.Deixem l'església de Santa Maria i ens preparem per visitar virtualment , en la propera i última entrada dedicada al turó de Gardeny, el castell templer.
Atentament.
Senyor i

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada