dimecres, 29 de desembre del 2010

L'Arxiu Històric de Lleida (4).

Entrem en un nou dipòsit i la Glòria m'explica que les planeres són els mobles de calaixos de grans dimensions en llargada i amplada, i poca alçària; utilitzats per guardar documents de mida important com plànols.

Recordo que vam veure aquests mobles a les nostres visites virtuals al Servei de Cartografia de Lleida, on guardaven els mapes i plànols. També tenen planeres als diferents arxius que hem visitat, el Capitular, el de l'I.E.I, ....; per guardar pergamins.
a L'Arxiu Històric hi ha molts plànols i fotografies aèries que es poden consultar per comprovar els límits de finques i propietats.

L'arxivera m'explica que l'any 2.008 hi havia 9.000 metres lineals de documents que van del segle XIII al XX. La major part de la documentació és dels segles XIX i XX. La documentació principal la formen el fons notarial del districte de Lleida, la documentació històrica de la Delegació Provincial d'Hisenda i una colla de documents que va comprar el llibreter Josep Porter.

Les planeres guarden uns 6.000 plànols topogràfics, parcel·laris i d'implantació. Els 12 dipòsits de l'Arxiu Històric de Lleida disposen d'un total de 23 quilòmetres de prestatgeria per guardar documentació.

Encara hi ha molta feina per fer. La Glòria m'explica que són molt pocs per organitzar-ho tot. Per això podem veure una part de les planeres que encara cal deixar-les en les condicions adients. Recordeu que l'Ana de l'Arxiu Capitular es queixava del mateix tema. Constatem que als arxius, en general, hi ha molta feina per fer i poc pressupost per contractar els tècnics que calen per fer-la.

L'arxivera m'ensenya unes fotografies en les que es veu una Lleida desconeguda. Les voleu mirar?
Atentament.
Senyor i.

1 comentari: