dijous, 11 de juliol de 2019

Descobrir els secrets de Morera i Gatell...

Torno el catàleg del 1.933 de la Fábrica de mosaicos hidráulicos Francisco Nadal a la bibliotecària del Col·legi d'Arquitectes i li explico la meva intenció d'endinsar-me en l'arxiu del COAC per conèixer millor l'obra dels arquitectes que han transformat la nostra ciutat. Trio la taula més propera a les finestres que miren a la Seu Vella per estar ben acompanyat durant la meva recerca.


Quan em veu llegir apassionadament el llistat em recomana em recomana la consulta de la pàgina web del COAC. Anem a l'ordinador i entrem a la web, a la dreta de la pantalla clico sobre cultura i posteriorment trio arxius. Per acabar clico sobre Consulteu la base de dades "Arxitectura". Només em cal escriure Morera i Gatell i preparar-me per llegir i llegir.


Ara cal apuntar la signatura de l'arxiu on consta les caixes i els sobres on es guarden els documents. Dono les referències a la bibliotecària i mentre porta els documents em poso els guants per protegir els documents metre faig la recerca. 
El passat mes de gener, a l'entrada "Cases singulars de Lleida ( 34 )" us mostrava l'edifici del carrer Anselm Clavé número 43 atribuït a Francesc de Paula Morera i Gatell, que des de 1.906 i durant trenta-cinc anys fou l'arquitecte municipal de Lleida. L'edifici no està catalogat i amb la visita a la biblioteca del COAC volia trobar-ne informació. No vaig tindre sort, però la recerca em va permetre descobrir una colla de secrets de Morera i Gatell. Avui em centraré en els projectes situats al carrer Anselm Clavé.


Malauradament no es conserva cap d'aquests edificis. A la fotografia anterior podeu veure l'alçat de la façana ( escala 1: 50 ) i a la propera el Plano de Emplazamiento ( escala 1: 2.000 ) del Proyecto de una casa de planta baja y un piso en la calle Anselmo Clavé propiedad de Doña Rosa Cava


L'edifici estava format per un magatzem i un ambient a la primera planta, una construcció estreta i de fondària considerable. A la part de baix de la propera fotografia podeu veure les quatre obertures del primer pis i el nom del carrer.


El plànol de la planta baixa si que està signat, concretament el dia 12 de juliol del 1.928, per Morera i Gatell i la signatura de la propietària és po ( per ordre ). Està segellat i timbrat pel negociat de foment de l'Ajuntament de Lleida. Podeu veure com l'arquitecte aprofitava el plànol per fer operacions. En aquest plànol el carrer Clavé està a l'esquerra.


Al mateix carrer Morera i Gatell va fer altres projectes similars ( edificis amb magatzem i ambient ), però ara us vull mostrar un projecte molt diferent també al carrer d'Anselm Clavé.


La casa projectada era un encàrrec del senyor Vidal i Guibernau que no té res a veure amb un senzill magatzem amb un ambient a la primera planta. Les façanes eren espectaculars com podeu constatar a la fotografia anterior i a la següent.


A la propera fotografia de detall podeu gaudir del coronament. Morera i Gatell dibuixà amb llapis algunes de les reixes de ferro forjat.


El paper del plànol li servia, com podeu veure a la dreta de les dues fotografies anteriors, per netejar la tinta dels estris de dibuix i, a la part inferior aprofità per apuntar una cita: Demà dilluns a les 6...

Són molts els documents arxivats però no sé trobar cap referència a la casa del carrer Clavé número 43. En aquesta cerca el que trobo casualment és la caixa 28 que conté els sobres 48, 49 i 50 amb el Projecte de reforma del monestir de Sigena, del 1.915.


A la propera entrada, que també estarà dedicada a la biblioteca del COAC, observarem detalladament el contingut d'aquests sobres.
Atentament.
Senyor i

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada