dijous, 18 de febrer del 2021

Projecte de fàbrica de conserves.

Continuem a l'Arxiu Municipal de Lleida consultant els documents que fan referència als projectes de l'arquitecte Celestí Campmany. Si a l'entrada anterior el protagonisme era per la Reforma de la casa de Eduardo Aunós a la plaça Paeria número deu, avui donarem un cop d'ull al Proyecto Fábrica de Conservas de Salvador Balaguer al carrer Alcalde Costa número sis.


L'arxivera em deixa la carpeta 1565/47 "Sol·licitud de permís d'obres per construir uns magatzems annexos a la fàbrica de conserves que té el propietari al carrer Alcalde Costa nº 6.  1.899  Promotor: Salvador Balaguer". La carpeta conté els documents següents: sol·licitud ( fotografia anterior), plànol, memòria descriptiva i pagament.
El text de la sol·licitud comença: "Ayuntamiento Constitucional de Lérida  Año de 1.899  Comisión segunda  Negociado segundo  Ramo obras. Extracto: D. Salvador Balagué solicita construir unos almacenes en los solares de su propiedad en la calle Alcalde Costa".


A l'arxiu només hi ha un plànol de la façana amb el text, a la part superior, Proyecto de fachada en la calle Alcalde Costa nº 6  propiedad de  Salvador Balaguer.
A la fotografia anterior podeu veure el plànol del projecte i a la propera de detall la porta de dues fulles que presideix la façana. A la balustrada hi podeu llegir Fábrica de Conservas i sota la porta l'escala del plànol: 0,02 por 1 m.


Es tracta d'un edifici de planta baixa, flanquejat per dues pilastres, amb façana de carreus que al centre té una porta. Una balustrada corona el senzill edifici.
A la propera fotografia de detall podeu veure el plànol de la secció, que està a la dreta del d'alçada de la façana. A sota, amb data Lérida 24 Noviembre 1.899, signa l'arquitecte Celestino Campmany.


El projecte era una ampliació de la fàbrica en uns terrenys annexos. A la memòria descriptiva ( propera fotografia ) s'explica que l'objectiu "es aumentar y mejorar las condiciones de los almacenes de su industria".


Signen la memòria, a Lérida 24 Noviembre 1.899, el propietari Salvador Balaguer ( esquerra ), l'arquitecte Celestino Campmany ( dreta ), i al marge de l'esquerra l'Alcalde Presidente amb el text: "Aprobado en reunión del dia 7 del actual. Lérida 11 de Diciembre de 1.899".


A la fotografia anterior de detall podeu veure la signatura de Celestí Campmany i a la següent, també de detall, la signatura de l'Alcalde Presidente i el segell de l'Ajuntament.


En el proper document, signat a Lérida 4 Diciembre 1.899,  Francisco Lamolla ( que el signa ) afirma: "Vista la documentación de D.Salvador Balaguer y los planos...opina el signatario que pueden autorizarse las indicadas obras ajustándose a los planos".


A la part inferior esquerra hi ha el text "Para el pago de arbítrios municipales 152,66 metros cuadrados de nueva edificación" i la suma 104,66 + 104,66 = 209,32 que no s'explica...


L'última fotografia d'avui és la de Pagos 6ª  Clase 10 Pesetas. Parte inferior para unir al expediente. Nº 0000771 signat a Lérida 26 de Abril de 1.900.
Recullo tot el material amb cura i el poso a la carpeta per tornar-li a l'arxivera que ja m'ha preparat dues carpetes més que, en posteriors entrades, us deixaran amb la boca oberta...
Atentament.
Senyor i

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada