dimarts, 2 de febrer del 2021

La reforma de la casa d'Eduardo Aunós.

Al mes d'agost de l'any passat vàrem fer l'última visita a l'Arxiu Municipal de Lleida. Les entrades titulades "Celestí Campmany a l'Arxiu Municipal ( 1 )" "Celestí Campmany a l'Arxiu Municipal ( 2 )" ens van permetre donar un cop d'ull a la documentació i plànols de l'antiga Casa Aldomà del 1.881 i al Proyecto de teatro de verano en los Campos Eliseos de Lérida. Año 1.880, respectivament.
Avui faig la tercera entrada dedicada als documents de l'arquitecte Celestí Campmany custodiats a l'Arxiu Municipal de Lleida. Concretament del projecte del 1.899 de reforma de la casa d'Eduard Aunós a la plaça Paeria número deu. Per saber quina era la numeració dels carrers fa més d'un segle, l'arxivera em deixa el plànol escala 1/300 signat a Lérida Marzo 1.865 per l'arquitecte José Fontseré.


A la fotografia de detall del plànol anterior podeu llegir a la part de dalt els noms dels carrers del General i de Segarra. Al centre la Paheria ( amb h intercalada ), i a la dreta P. de la Constitución ( avui plaça de Sant Joan ). L'arc del Pont ( P.Principal ) ens deixa veure quin era el número deu, una casa propietat d'Eduard Aunós.


Al número onze Eduard Aunós encarregà l'any 1.912 a l'arquitecte Francesc de Paula Morera i Gatell la construcció d'un hotel ( Palace Hotel ) que s'edificà entre 1.912 i 1.915 ). Un edifici que actualment acull dependències municipals.


L'arxivera em deixa la carpeta 1565/41 "Sol·licitud de permís d'obres i projecte per reconstruir la façana de la casa situada a la plaça Paeria 10. 1.899. Promotor: Eduardo Aunós". Hi podem consultar: la memòria descriptiva, els plànols i diferents escrits de sol·licitud i les respostes de l'Ajuntament. És l'edifici que hi ha a la dreta de l'antic hotel - fotografia anterior. A la propera fotografia podeu veure el plànol general.


A l'esquerra del plànol ( propera fotografia de detall ) podem llegir: Casa de Dn Eduardo Aunós Plaza de la Paheria 10. Fachada interior, el los pórticos. Escala 1 por 50. A la part superior dreta el text és: Fachada principal.


Encara amb més detall podem veure les signatures del plànol. A l'esquerra, sota el text Escala 1 por 50, Aprobado en reunión de 21 de Mayo. Lérida 10 de junio de 1.899. Signa l'alcalde accidental. A la dreta signa el propietari Eduardo Aunós.


L'edifici està flanquejat per l'edifici Pal·las i la Casa Clavera amb el seu gran esgrafiat del 1.931 amb el bust d'Esculapi el déu romà de la medicina. Als baixos d'aquesta casa hi havia la farmàcia Clavera.


El número 10 de la plaça de la Paeria, protagonista de l'entrada d'avui, va ser la llar de la família Torres. Humbert Torres i Barberà fou metge i polític, diputat a les Corts Espanyoles durant la Segona República. Fill i pare de metge va ser alcalde de Lleida entre 1.917 i 1.920. El seu fill Màrius Torres i Perenya, també metge, és un dels grans poetes catalans. La propera fotografia és de la placa que hi a a tocar de la porta.


 Apropeu-vos a la porta del número 10 de la plaça de la Paeria, alceu la mirada, i al petit treball de forja podreu veure les inicials E ( Eduardo, a l'esquerra ) i A ( Aunós, a la dreta ).


A la fotografia següent de detall  tenim a l'esquerra el plànol de la fachada principal, al centre la sección, i a la dreta la fachada de la calle de Blondel.


Comparant el plànol amb la propera fotografia de la façana de la plaça de la Paeria podeu veure que finalment a cada planta es va fer una gran balconada. A l'esquerra hi ha la Casa Clavera i a la dreta l'Edifici Pal·las, que també fou propietat d'Eduardo Aunós.


A la propera fotografia podeu veure la façana de Blondel i de la petita plaça Agelet i Garriga. La casa, de la que Celestí Canpmany reformà la façana, està flanquejada per l'Edifici Pal·las i l'Arc del Pont. Els baixos van acollir fins al setembre del 2.007 un dels pocs establiments centenaris de la nostra ciutat, la botiga Josa & Gassó fundada el 19 de març del 1.901. La botiga es traslladà a la plaça de Sant Joan número 21.


L'última fotografia de detall del plànol és de la part dreta i mostra la fachada lateral. A la part inferior esquerra es pot llegir: Lérida 1º Mayo 1.899  El arquitecto i la signatura de Celestino Campmany.


Deixem el plànol i mirem la resta de la documentació. La propera fotografia és de la memòria descriptiva en la que es defineixen les característiques fonamentals del projecte, els materials, ... Signada ( a la dreta ) el dia 1º de Mayo 1.899 pel propietari ( Eduardo Aunós ), l'arquitecte ( Celestino Campmany ) i l'alcalde accidental ( Juan ¿Pedrol? ).


A la sol·licitud d'autorització d'obres podem llegir: " Excmo Sr. D.Eduardo Aunós propietario y vecino de esta capital.... atentamente expone que desea efectuar en las fachadas de la casa nº 10 de la plaza de la Paheria en esta capital, las obras de reforma que se exponen en los planos y memoria...".


La fotografia de detall és dels timbres del document. A l'esquerra el segell Fábrica Nl de la Moneda y Timbre 1.889, i a la dreta Año 1.899 12A  CE UNA PESETA.


Al proper document podem llegir: "Ayuntamiento Constitucional de Lérida. Año 1.899. Comisión 2ª Negociado 2º  Ramo: Obras. Extracto: D. Eduardo Aunós solicita modificar las fachadas de la casa nº 10 de la Plaza de la Paheria".


Per acabar podem donar un cop d'ull als Pagos del Estado de 7ª clase 5 PESETAS. Parte inferior que se ha unir al expediente. La seva numeració és: Nº 0000408 i Nº 0000409.


Recullo ordenadament tota la documentació, plego amb molta curo el plànol i ho deixo a la carpeta corresponent per tornar-ho a l'arxivera. Ella, molt gentilment, ja m'ha buscat la documentació del projecte de la fàbrica de conserves del carrer Alcalde Costa número sis, dissenyada per Celestí Campmany. Molt aviat l'observarem detalladament.
Atentament.
Senyor i

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada