dimarts, 5 de juliol de 2016

L'arxiu arqueològic de Lleida ( 3 ).

Just davant de les vitrines en les que s'exposen els estris que els lleidatans han utilitzat a les seves cases per cuinar i menjar al llarg de la història, tenim una de les joies de l'arxiu arqueològic: el mosaic romà de les termes d'Ilerda. Podem visionar en aquest espai un vídeo de cinc minuts en el que Atilia Valeriana, veïna d'Ilerda, explica com eren les termes romanes de la ciutat.


Les excavacions fetes entre 1.999 i l'any 2.005 als carrers cardenal Remolins i Democràcia, ens van permetre descobrir com eren els banys públics de la ciutat d'Ilerda al començar el segle II.


El mosaic estava molt fragmentat i en faltava un part important, per això es van fer treballs de consolidació en el mateix lloc on fou descobert. Tots els fragments es van numerar i dibuixar per facilitar-ne la reconstrucció. A la propera fotografia podeu veure un fragment de mosaic tal com el van trobar en el jaciment,


Per assegurar la seva integritat durant l'extracció i el trasllat al magatzem de l'arxiu arqueològic, a cada fragment se li donà una capa de consolidant i s'engassà amb gasa estèril.


A l'arxiu arqueològic els fragments de mosaic engassats es col·locaren sobre palets de fusta deixant a la vista el morter antic que fou eliminat per reduir el pes. Després de finalitzar el repicat les tessel·les es mantenien unides gràcies a la gasa. El pas següent fou posar dos nous morters artificials de consistència dura però menys pesant que el romà. El primer s'aplicà directament sobre la part posterior de les tessel·les per cohesionar-les. Aplicant el segon morter  aconseguiren que tots els fragments tinguessin el mateix gruix. Amb el procés de restauració es passà dels vint centímetres de gruix amb el morter romà, als tres centímetres amb el nou morter. El pas següent fou girar els fragments de mosaic per treure les gases, el consolidant i netejar la superfície d'us de les tessel·les.


A poc a poc es va tornar a muntar el mosaic sobre el suport definitiu. Gràcies als dibuixos i als plànols de l'excavació es recuperà la seqüència decorativa. Els espais buits s'ompliren amb boles d'argila i una fina capa de morter sobre el que es pintà amb aquarel·les les ratlles negres que completen el dibuix del mosaic.


Gairebé totes les termes tenien terres coberts amb mosaic, un paviment format per petites tessel·les que era fàcil de netejar, resistent a l'aigua i la condensació, i no relliscava. Les tessel·les es muntaven sobre diverses capes de morter. Els primers mosaics fets amb tessel·les cúbiques daten del segle IV aC i es troben a Sicília. Els artesans dedicats a fer mosaics s'agrupaven en tallers itinerants que es desplaçaven per tot l'imperi per muntar-los. A l'època bizantina, el treball amb mosaics fou importantíssim.
El caldari ( departament de les termes romanes on es podia prendre banys calents i de vapor ) i el tepidari ( departament d'aigua tèbia, entre el bany calent -caldari-, i el fred - frigidari-); de les termes d'Ilerda estaven decorats amb tessel·les de color blanc, negre i vermell. Al frigidari de les termes lleidatanes el paviment era de marbre blanc. La decoració del mosaic de les nostres termes està formada per grans octògons decorats amb un cercle central, i units entre ells per quadrats que tenen al seu interior una flor de quatre pètals.El mosaic estava envoltat per una sanefa de tessel·les blanques de 50 centímetres d'amplada paral·lela als murs.
Un plafó explica detalladament tot el procés de restauració del mosaic de les termes d'Ilerda.


A la dreta del mosaic romà trobem unes taules en les que es proposa als alumnes que visiten l'arxiu arqueològic el taller de mosaic en el que cal muntar un fragment de mosaic amb unes "tessel·les" imantades de 2 x 2 centímetres ...


A la propera fotografia podeu apreciar les "tessel·les" amb les que treballen els alumnes. Encara que sembli fàcil, el taller del mosaic requereix de força atenció per reproduir el fragment que es proposa a nada nen o nena.


Al taller els alumnes troben un mosaic dividit es setze fragments de 20 x 30 centímetres que hauran completar amb les tessel·les imantades amb 40 minuts.


Després de descobrir els secrets del mosaic de les termes d'Ilerda, anem a l'espai que hi ha darrere del mosaic, on els nens més petits fan d'arqueòlegs...
Atentament.
Senyor i

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada