dimarts, 4 de febrer del 2020

Un cop d'ull a la planoteca ( 9 ).

Quan a la Biblioteca del Col·legi d'Arquitectes de Lleida la bibliotecària ens obre el calaix amb els plànols de Francesc de Paula Morera i Gatell en el moble H, un dels grans mobles arxivadors horitzontals que guarden i classifiquen plànols, gravats, dibuixos..., trobem un senzill llistat amb els projectes que conté.  Al final del llistat podem llegir. "Projectes diversos sense descripció ( 4 projectes )". Després d'observar atentament la documentació, crec que puc afirmar que un d'aquests projectes sense descripció és el plànol de la casa Xam-mar.


L'estat de conservació del plànol no és gaire bo i el coronament de la part dreta de l'edifici no fa pensar en l'edifici construït l'any 1.920 seguint el projecte de Francesc de Paula Morera i Gatell, que inicialment tenia planta baixa i dos pisos però l'any 1.950 s'afegiren dues plantes més. Aquesta ampliació la va fer l'arquitecte Mariano Gomà.


Si observem atentament les properes fotografies de detall del plànol i les comparem amb les de la casa Xam-mar podreu constatar, exceptuant la coberta - que no sé si es va fer com la projectà Morera i Gatell - , la resta del plànol sembla que correspon a la casa Xam-mar.


Comencem per la tribuna vidrada que dóna a l'avinguda de Blondel - recordeu que la casa Xam-mar té dues façanes: a les avingudes de Blondel i de Madrid- amb la seva forma ondulada a la part superior.


Si ens fixem en els petits detalls, concretament en el medalló central de la part baixa de la tribuna, al plànol hi podem llegir les inicials F i X...


El zoom de la càmera fotogràfica ens permet observar molt detalladament el medalló que projecta Morera i Gatell. Els trobeu molt diferents ?


Anem ara a la part dreta de la casa Xam-mar i centrem la nostra mirada al plànol d'alçat de la façana en els balcons de la primera i la segona planta.


Tornem a comparar el plànol amb la casa Xam-mar i constatem que,exceptuant l'alarma que hi ha a la dreta del balcó del primer pis, la resta coincideixen plenament.


El que evidenment confon al donar el primer cop d'ull al plànol, és el coronament de l'edifici. No he trobat cap fotografia antiga que aclareixi si la casa Xam-mar es coronà com estava projectat al plànol i posteriorment, l'any 1.950,  s'enderrocà per pujar dues plantes més o si no es va construir mai...


Centrem-nos ara en la porta principal de l'edifici, a la dreta. Al 1.920 a la part esquerra hi havia una gran entrada de carruatges que, malauradament, ja no existeix.


El plànol del projecte sense descripció i l'edifici de la casa Xam-mar tornen a coincidir d'una manera molt evident...


La casa Xam-mar ha protagonitzat diverses entrades del blog, fins i tot gràcies a la gentilesa del doctor Francesc Xam-mar i Alonso vàrem poder visitar la seva consulta. A la titulada " Tan a prop, però tan lluny..." us mostrava com. desgraciadament, la que fou entrada de carruatges es transformà en una cafeteria restaurant.


Però malgrat l'atemptat arquitectònic, si observeu atentament la part superior de la fotografia anterior podreu veure el que queda de les tres columnes amb els seus respectius capitells. La propera fotografia de detall del plànol de  la porta de carruatges projectada per Morera i Gatell torna  a fonamentar la meva teoria.


Torno el plànol catalogat com projecte sense descripció, al calaix del moble arxivador horitzontal i agafo els dos classificadors amb l'etiqueta Arxiu Morera 26/48 i Arxiu Morera 0/0 . Cada classificador conserva un plànol d'una casa a la Rambla de Sant Joan número dos de Tarragona, un edifici singular que Francesc de Paula Morera i Gatell va construir a la ciutat en la que va néixer l'any 1.869. Veurem detalladament aquests plànols en les dues properes entrades dedicades a la planoteca del Col·legi d'Arquitectes de Lleida.
Atentament.
Senyor i

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada